dilluns, 3 d’abril del 2017

Infecció d'orina en gossos

La infecció d'orina en gossos és bastant comuna, molt dolorosa, i si no es tracta a temps pot causar un dany sever en els ronyons i en altres zones del tracte urinari. En general, sol afectar molt més a les femelles ja que tenen la uretra més curta i més ampla que els mascles, per la qual cosa les predisposa a desenvolupar infeccions més fàcilment. Com que la majoria de gossos no presenten signes del dolor que pateixen, pot ser que al començament de la malaltia no arribin a mostrar cap símptoma extern del malestar. És per això, que durant les seves revisions veterinàries s'han d'incloure proves rutinàries en la sang i en l'orina perquè es detectin les possibles infeccions asintomáticas presents en les vies urinàries.

Causes de la infecció d'orina en gossos
En la majoria dels casos, les principals causants de les infeccions presents són les bacterianes.
No obstant això, algunes malalties de tipus endocrines, com podrien ser la diabetis mellitus o deficiència en la glàndula suprarenal, els predisposen d'una infecció bacteriana en el seu tracte urinari inferior.També l'administració perllongada de medicaments com els corticosteroides o altres fàrmacs inmunosupresores, que provoquen la disminució de la capacitat del sistema immunitari del gos.Els gossos seniors que pateixen diabetis són propensos especialment a patir infeccions d'orina.
Unes altres de les múltiples causes que poden arribar a provocar una infecció d'orina són:
- Acumulació de pedres o de cristalls en la uretra o la bufeta.
- Infeccions bacterianes
- Infeccions fúngiques
- Incontinència urinària en el gos
- Traumatismes
- Càncer
- Malalties de la pròstata en el gos.
- Anormalitat de la medul·la espinal del gos.
- Anormalitats congènites.

Símptomes de la infecció d'orina en gossos

És realment molt important que comprovem qualsevol canvi en el comportament del nostre amic o si observem algun d'aquests símptomes:
- Presència de sang en l'orina del gos
- Febre
- Incontinència, degoteig constant.
- Augment de la freqüència o quantitat de la micció
- Llepa constantment la seva àrea genital
- Fortor de l'orina
- Plor o esforç en intentar orinar
- Pèrdua del seu pes
- Letargia
- Dolor en pressionar la zona baixa de l'esquena

Tractament de la infecció d'orina en gossos

A partir d'una mostra d'orina s'analitza la presència dels glòbuls blancs, per detectar bacteris o càlculs en el tracte urinari. Si dóna positiu, s'ha de realitzar un cultiu de la seva orina per identificar la classe de bacteris que provoquen la malaltia.

El meu gos orina a destemps: En alguns dels casos, les infeccions d'orina poden ser provocades per alguns trastorns urinaris de manera subjacent, com les pedres en el ronyó, anomalies anatòmiques o càncer, entre altres. Cal una exploració més minuciosa dels ronyons i de la bufeta, una anàlisi de sang completa i radiografies o ultrasons per poder trobar el que va iniciar la infecció de l'orina (que en la majoria dels casos, són els anomenats càlculs d'estruvita o els d'oxalat càlcic). Per poder dissoldre aquests càlculs és necessari que el nostre amic begui molt, perquè en orinar amb freqüència, els expulsi abans que es solidifiquin i es converteixin en pedres. Podem animar-lo a beure si el portem a alguna font o riu que sigui prou atraient.
Les infeccions que són fúngiques primàries, o causades per fongs del tracte urinari, encara que són molt menys comuns que les infeccions bacterianes, poden arribar a ser les mes difícils de tractar. Per tant, és important obtenir un diagnòstic que sigui correcte per a la identificació de l'organisme està causant la infecció. Si la infecció arribés a persistir, o si s'arriba a resoldre, però es repeteix una altra vegada quan s'hagin acabat tots els antibiòtics,és necessari un altre tipus de proves (la cistocentesis) per poder analitzar bé l'orina.

cistocentesis en gossos

Si no tractem bé la infecció d'orina en gossos, pot arribar a derivar-se en un problema molt més greu. La infecció podria desplaçar-se cap als ronyons podent provocar la mort del nostre animal. Les pedres poden arribar a causar l'obstrucció parcial o fins completa de la uretra, arribant a fer que el gos no pugui orinar, ocasionant-li llavors una insuficiència renal o la ruptura de la seva bufeta.

Bibl: Jenni Herrera