dimarts, 7 de juliol del 2020

MICCIÓ INADEQUADA EN GATS


Un dels problemes més molestos i que més preocupen al propietaris de gats és la micció inadequada. Es tracta quan el gat, sigui mascle o femella, orina fora de la safata i en especial ho fa en indrets de la casa com ara el lavabo o les habitacions. És el que es coneix amb les abreviatures en anglès de FLUTD, el síndrome urològic felí. Cal diferenciar entre els termes de micció inadequada i d’incontinencia, ja que són problemes diferents.

És un problema de no fàcil diagnòstic i sol·lució. En primer lloc cal saber si es tracta per causes orgàniques o no. Les principals causes orgàniques poden ser cistitis o presència de cristalls en l’orina però en poden haver d’altres. En quant a les cistitis, aquestes poden ser inflamatòries o infeccioses. Moltes de les cistitis produïdes són idiopàtiques, és a dir, no tenen cap causa coneguda. Una anàlisis d’orina i de sang ens pot ajudar a detectar una patologia d’origen orgànic i així posar el tractament més adient per a solventar el problema.

En molts casos, no es tracta d’un problema orgànic sinó ambiental i de maneig que fa que el gat no miccioni a la seva safata. En moltes ocasiones sol haver un problema d’estrés en el gat, com la presència d’altres gats en el territori o sorolls. Cal seguir una pauta amb canvis de maneig.
  • -          En cas de més d’un gat a casa, cada animal ha de disposar d’una safata per evitar conflictes de territorietat. Aquestes han d’estar separades entre elles. Si fos el cas que només hi hagués un sol gat, també és recomanable una safata suplementària en un indret apartat de la primera.
  • -          La safata ha de ser de unes dimensions grans o suficients perque l’animal es trobi a gust en el moment de la micció. Ha d’estar col·locada en un indret tranquil de la casa, sense sorolls i allunyada d’on el gat menja i beu.
  • -          Utilitzar sorres absorbents que retinguin l’orina i a poder ser aglomerants que fan una bola compactada amb l’orina fàcil d’extreure i netejar. Evitar l’us de sorres més senzilles que dipositen l’orina al fons de la safata i de les que fan pols, ja que aquesta li és molesta al gat.
  • -          Neteja a diari dels excrements i de l’orina formada. La sorra ha d’estar cada dia neta. Si deixem acumular molta brutícia, al gat no li agrada.
  • -          Quan camviem la totalitat de la sorra i posem de nova, és moment de netejar la safata. Evitar l’us de productes amoniacals i llexius ja que deixen olors que li són desagradables al gat.
Existeixen al mercat productes a base de feromones, detectats només pel gat, i que provoquen relaxació a l’animal. És una sol·lució en casos que la micció sigui produïda per estrés.

L’alimentació juga un paper molt important i pot ajudar en molts casos com a curació o preventiu. L’us diari de menjar humit tipus llaunes facilita la dil·lució de l’orina. El pinso ha de ser tal que ajudi a la prevenció i formació de cristalls en l’orina, sobretot d’estruvita i oxalat. Avui en dia molts pinsos de gamma mitja o alta els incorporen com a base a l’alimentació.