dimarts, 20 de setembre del 2011

L'aigua és vidaSense aigua, ni els animals ni les plantes podríem existir, És part constitutiva del protoplasma cel·lular, sense la qual no és possible la circulació dels nutrients. Els animals se'n proveeixen bevent-la, ingerint aliments humits o a través de la superfície del cos. La pèrdua d'aigua es produeix per excreció (suor), defecació (orina) i evaporació. El balanç hídric depèn també del medi ambient, és a dir, de la humitat, la temperatura, el vent i la humitat dels aliments.
La vitalitat dels animals està subjecta en gran part a la capacitat de suportar canvis en el balanç hídric i a la facultat d'evitar canvis perjudicials mitjançant dispositius de protecció o processos de regulació.
  - Facilita la digestió
- Regula la temperatura corporal
- Lubricació de conjuntures
- Forma part dels fluids corporals
- transporta els nutrients
- Condueix el so a través de l'oïda mitjana
- Elimina el rebuig del cos
Segons el rang d'adaptació a zones de major o menor humitat es distingeixen grups d'animals de diferent tolerància:
• Aquàtics: que han d'estar contínuament banyats per l'aigua i viure en ambients aquàtics. Pertanyen a aquest grup els peixos, alguns amfibis (granotes i gripaus aquàtics i les seves larves o capgrossos), certs mamífers (balenes, dofins i catxalots) i molts invertebrats (estrelles de mar, eriçons, etc.).
• Higròfils: que necessiten alta humitat ambiental, com els llimacs, llombius, etc. Sense un ambient molt humit no aconsegueixen sobreviure.
 • Mesòfils: que tenen certa defensa contra l'evaporació, com els caragols, les aranyes i molts insectes, però sempre necessiten d'un ambient humit per mantenir l'aigua en els seus cossos.

• Xeròfils: amb defenses especials contra l'evaporació, com són cutícules i closques, o que assimilen contínuament aigua a través dels aliments, és el cas de les aus, dels rèptils (tortugues) i de la majoria dels animals terrestres. En aquesta categoria existeixen moltes variants. Alguns animals estan més adaptats als ambients secs que uns altres. Els animals del desert costaner poden viure amb una mínima quantitat d'aigua, que obtenen només a través dels aliments, sense beure aigua durant molt temps o mai.
El cos de l'home està constituït en un 73% d'aigua, que ha de ser renovada contínuament a través de la beguda i dels aliments. L'ésser humà pot resistir pocs dies sense beure aigua, perquè quan manca, els processos vitals del seu organisme es paralitzen.
El cos de les meduses, que viuen en l'aigua marina, i té aquest seu caràcter gelatinós, conté fins a 99% d'aigua.
Curiositats
Certa varietat de formigues pot fer créixer el seu ventre fins a un centímetre per emmagatzemar una mescla d'aigua i sucre, anomenada nèctar, que els serveix d'aliment. Quan els falta aigua, la resta de les formigues recorren a les seves companyes per prendre’ls el líquid vital.
Un camell pot beure fins a 80 litres d'aigua d'una sola vegada. Beuen tota l'aigua que poden perquè, en el desert, probablement passen diversos dies fins poder tornar a prendre'n, però contràriament al que es diu, no es guarda a la gepa, la qual només està formada per greix.

dijous, 1 de setembre del 2011

El paràsit de la GiàrdiaLes Giardies són uns paràsits unicel·lulars que poden causar greus malalties. S’infiltren en el sistema digestiu amb la finalitat de sobreviure i causen la infecció anomenada giardiasi. El gos s'infecta per la ingesta de la forma quística (inactiva) que es troba en l'aigua contaminada i en el terra infectat per femtes, que entra en contacte amb l’animal quan l'olora o llepa. Una vegada dins el cos, el quist s'obre i allibera la seva forma activa anomenada trofozoït, que s'adhereix a la paret intestinal i es reprodueixen per divisió, en dues. Després d'un nombre no determinat de divisions, va creixent al voltant de si mateix. Si el gos està sa, és a dir, té un sistema immune fort, els trofozoïts sobreviuen uns quants anys sense afectar el portador (el gos). Però si el nostre amic té un sistema immunològic feble o sobrecarregat, els trofozoïts creixen i se segueixen multiplicant i dividint el temps suficient per causar una malaltia. Per tant, la giàrdia en la femta del gos contamina el medi ambient i l'aigua, que pot conduir a infeccions en altres animals (comptant humans).

Els símptomes de Giardia en gossos
Durant l'etapa inicial, els símptomes de giàrdia no es detecten ja que la majoria de les vegades els paràsits penetren en el cos del gos i romanen inactius en l'intestí durant llargs períodes de temps, fins i tot després que el seu període d'activació ha començat.

Vòmits: Vòmits freqüents amb alguns problemes gastrointestinal són diagnosticats en el gos que té giardiasi com a primer símptoma.

Febre: Febre que pot durar tres o quatre dies. En alguns casos, el gos pot tenir febre recurrent i procedir a una fase cada vegada més sub-aguda.

Pèrdua de gana: La majoria perden interès en el menjar, a poc a poc, comença en petites quantitats i finalment deixa de menjar completament.
Pèrdua de pes: A causa dels mals hàbits, perd un pes substancial. A més de desnutrició, falta d'energia i pèrdua de pèl.

Diarrea: La femta del gos malalt serà aquosa, similar a greix i fa molta fortor. En alguns casos, pot anar acompanyada de visibles mucoses a causa de l'absorció inadequada d'aliments.

El diagnòstic de Giardia en gossos

La giardiasis en gossos és difícil de diagnosticar ja que els protozous són massa petits i no es transmeten en cada evacuació. Per tant, una sèrie de mostres de femta (durant tres dies consecutius) solen ser necessàries per detectar el microorganisme via microscopi.

El tractament de Giardia en gossos
El tractament convencional per la giardia en gossos utilitza medicaments com el metronidazol (Flagyl), fenbendazol, albendazol i Quanacrine. El Metronidazol (Flagyl) és un antic tractament per a les infestaciones bacterianes que condueix a diarrea en els gossos i és molt eficaç en la curació de giardiasi. No obstant això, té alguns efectes secundaris que inclouen vòmits, anorèxia, toxicitat hepàtica, i és teratogènic, és a dir, pot causar defectes físics en embrions, per tant, no es pot administrar a gosses gestants. el Fenbendazol té menys efectes secundaris que el metronidazol i també és eficaç en el tractament de giardia caní. Hi ha altres dos medicaments que ajuden a guarir giardia en gossos, l'albendazol i Quanacrine, però poden causar anorèxia, letargia i febre.
A més d'aquests medicaments convencionals, existeixen diversos remeis naturals que poden ajudar a superar els símptomes, com l'extracte de llavor d'aranja en càpsules o herbes com el ram d'Oregon. Atès que la giàrdia també pot infectar als éssers humans, es recomana mantenir les àrees d'habitatge i tot net, rentar-nos les mans després de rentar el nostre amic o retirar la femta dels patis, són algunes mesures preventives, que han de tenir-se en compte per evitar aquest tipus de dolències.