dimecres, 21 d’octubre del 2020

LA GINGIVITIS FELINA CRÒNICA

 La gingivitis felina crònica és un trastorn que pateixen molts gats i és relativament freqüent. En tractar-se d’un procés crònic, comporta un malestar continu tant per l’animal com pel propietari.

La gran majoria de vegades és idiopàtica, és a dir, no té una causa determinada o és desconeguda. Una de les possibles causes podria ser una infecció pel calicivirus felí. Altres causes poden ser infeccions pel virus de la leucèmia felina o de la immunodeficiència felina. Tot i com hem dit anteriorment, la gran majoria de vegades la causa és desconeguda.

La causa o l’estímul inicial provoca una reacció inflamatòria gingival sostinguda i en molts casos excessiva que produeix una proliferació de la geniva. La reacció inflamatòria és del tipus limfocítica o plamocítica.

Les manifestacions clíniques són genives hiperèmiques o molt vermelles i engruixides. Poden provocar halitosis o mala olor de la boca. En alguns casos s’observa anorèxia, ja que el gat no menja perquè quan mastega l’aliment li fa mal la boca i les dents.

La gingivitis felina crònica no té tractament específic. Es fa teràpia de suport per a pal·liar la simptomatologia com poden ser antibiòtics per anaerobis i/o antibiòtics que se secreten en alta concentració per la saliva. Els corticoides a dosis altes ajuden a baixar el grau d’inflamació. També es poden fer rentats o tocs a la geniva amb desinfectants.

El pronòstic és reservat. Hi ha gats amb més simptomatologia i d’altres menys, però els més afectats sovint no responen bé al tractament. En tractar-se d’un problema per tota la vida i amb moltes molèsties pel gat, és convenient fer una revisió bucal anual per a fer una detecció precoç de la malaltia.