dimarts, 10 de març del 2020

Els nòduls mamaris a la gossa i la gataUna de les patologies relativament freqüent de les femelles són els nòduls mamaris. En primer lloc cal dir que un nòdul mamari no sempre és sinònim de tumoració ni de malignitat. Existeixen moltes formes de presentación i de naturalesa. Davant l’aparició d’un nòdul mamari cal explorar bé la seva forma, la mida, la distribució i la consistència.
Els nòduls poden ser solitaris o múltiples, uniformes o irregulars, adherits o ben delimitats, i de creixement ràpid o lent. Podem trobar-nos davant d’una mastitis, un gangli, un nòdul de greix o una tumoració, entre altres.
L’aparició de nòduls mamaris a la femella, tan sigui la gossa com la gata, sol tenir una presentació a una edat a partir del 7 o 9 anys de vida. Hi havia el tòpic que l’aparició de nòduls mamaris tenia relació amb el fet de si una femella havia criat o no, però el cert és que no existeix cap relació amb el fet d’una gestació per l’aparició de nòduls mamaris. El que està demostrat és que l’ús d’anticonceptius per la inhibició del zel de les femelles, tant en forma de comprimits via oral com injectable, augmenta el risc d’aparició de nòduls mamaris que solen ser tumorals. Un altre fet demostrat és la disminució del risc quan la femella ha estat esterilitzada, i a una edat més primerenca, encara disminueix més el risc.


La gran majoria de les vegades, els nòduls mamaris de les femelles solen ser de tipus tumorals. N’hi ha de benignes i malignes. Existeixen criteris per a poder pensar en la naturalesa del tumor, però és la biopsia la que realment ens dirà el tipus de neoplàsia en què ens troben i el seu pronòstic. Molts tumors mamaris solen provocar metàstasi a nivell pulmonar o ossi.
En tots els casos de nòduls mamaris, el tractament sempre és quirúrgic. Altres tractaments mèdics poden ajudar en alguns casos, però difícilment la seva desaparició. Cal tenir present que tot i la seva extirpació quirúrgica, en molts casos existeix un alt risc de recidives.
A partir d’una certa d’edat en les gosses i les gates cal explorar la glàndula mamària per a detectar la presència d’algun nòdul mamari. Per petit que sigui, el més convenient és la seva extirpació quirúrgica al més aviat possible.