dimecres, 25 d’agost del 2021

LES ESPIGUES I ELS GOSSOS

 L’estiu és temps de sortir i passejar pel camp amb el nostre gos. Però ens poden trobar amb un petit problema que acabi necessitant d’atenció veterinària. Parlem de les espigues.

 Amb l’arribada de les primeres calors, els cultius d’ordi i blat comencen a assecar-se i és el moment en què les espigues queden més alliberades i poden afectar la nostra mascota. Altres gramínies que creixen als marges de camins i zones ermes també poden ser nefastes. En primaveres de molta pluja proliferen molt les gramínies i multipliquen el risc de problemes.

Les espigues poden provocar múltiples afectacions en els gossos. El problema més freqüent és la introducció d’espigues a l’interior del conducte auditiu, que provoquen molèsties i sacsejades d’orella d’aparició aguda. Amb unes pinces especials cal extreure-la pel risc d’infeccions o perforacions a la membrana timpànica. Els gossos d’orella caiguda, com el cocker o el setter, són més propensos que els hi entrin espigues que els gossos d’orella dreta.

Un altre punt de l’animal on poden entrar és a l’orifici nasal. En aquest cas provoquen esternuts de manera continuada i amb virulència. En molts casos, la força de l’esternut pot arriba a expulsar l’espiga però la mateixa irritació fa que puguin persistir els esternuts un cert temps. De vegades si la freqüència dels esternuts ha estat molt alta, podem observar una petita hemorràgia nasal.Els gossos de pèl llarg solen clavar-se espigues i arestes a la zona interdigital. Un cop l’espiga es dins, al cap d’uns dies podem observar certa coixesa, l’animal es llepa molt la zona i apareix un petit nòdul amb contingut purulent. L’extracció de les espigues interdigitals requereix d’una intervenció quirúrgica.

Els ulls també són un punt diana de les espigues. Solen allotjar-se darrere de la tercera parpella fet que fa que no la puguem veure. L’animal manifesta dolor ocular i ull tancat. El risc de les espigues a l’ull és la perforació o l’úlcera corneal.

Finalment, comentar el cas que es produeix en femelles en el moment d’orinar. En ajupir-se les gosses, les espigues poden clavar-se a la zona perivulvar.

Com a recomanació convindria no treure a passejar els gossos en zones de moltes herbes o camps de conreu durant els mesos de més risc, que solen ser de maig a juliol principalment. Tot i així, en acabar el passeig i ja a casa, convé repassar les parts del cos de l’animal on poden haver-se enganxat les espigues com les orelles i els dits.