dimarts, 5 d’octubre del 2010

Triquinosi

La trichinel·losis és una malaltia parasitària produïda per un paràsit de la família dels nematodes i que s’anomena Trichina spiralis. La seva importància sanitària i de salut pública recau en el fet que es tracta d’una zoonosis, és a dir, una malatia transmesa dels animals a l’espècie humana. La trichinel·losis pot afectar a qualsevol animal però on té més incidència és en el porc, el senglar i el cavall.
La Trichina spiralis és un paràsit molt fi i prim d'entre 2 i 4 mil.límetres. Els paràsits adults es troben a l’interior de l'intestí prim de l’hospedador. Amb el pas del temps, les larves fan una migració cap als músculs i és aquí on s’enquisten.
Quan l’èsser humà –o un animal– ingereix el múscul amb el quist de la Trichina, aquesta és alliberada de l’interior del quist per l’acció dels àcids gàstrics de l’estómac. Aleshores, pot romandre a l’intestí de la persona o bé viatjar cap a la musculatura. La infecció per la Trichina spiralis o trichinellosis pot començar a donar símptomes del tipus malestar abdominal, dolor muscular o febre. Casos més greus es tradueixen en arítmies per miocarditis, insuficiència cardíaca, encefalitis o pneumònia, i finalment la mort.
En tractar-se d’una malaltia zoonòtica està estrictament legislada i regulada. Cada un dels animals que es maten a l'escorxador són examinats i controlats pels veterinaris oficials per garantir-ne una consumició apta.
La congelació durant quatre setmanes no sempre destrueix el paràsit. És una bona mesura per prevenir la malaltia però no garanteix la seva eliminació. La resta de tècniques culinàries com l’assecat i el salat no maten el paràsit.

Potser també t'interessa: Les Zoonosis