dilluns, 9 de desembre del 2013

Vespa invasora - Vespa velutina nigrithorax“VESPA ORIENTAL” - Vespa velutina nigrithorax
Una vespa invasora amenaça les abelles. L'insecte fa tres centímetres, el triple que una abella, i la reina pot fer 5 centímetres. Devora les abelles autòctones i destrueix els seus ruscs. Va arribar a França a finals del 2004 a través d'un contenidor de fusta importat de la Xina pel port de Bordeus i s'està estenent per Europa. La vespa asiàtica pot sobreviure sota climes comparables als del sud d'Europa.
És una espècie similar a les vespes autòctones de les quals es pot diferenciar pel fet de tenir una única franja groga i més ampla a l'abdomen. No és especialment agressiva per a les persones però mata moltes abelles i és, al costat dels relativament recents varroasi, la síndrome del despoblament dels ruscos.
Com altres vespes fa un rusc a la primavera de la textura del paper maché de fins a 80 cm de diàmetre. El niu el fan normalment als arbres a uns quants metres d'alçada. A cada niu hi pot haver 2.000 vespes. 
Cal un pla estratègic per controlar de manera ètica (sense verins ni destrucció de nius habitats) la proliferació d'aquesta espècie a la zona de Catalunya. Com la detecció de nius, amb el posterior retorn cap al seu hàbitat natural (Àsia).