dilluns, 10 de desembre del 2012

Olfacte caní

L'anatomia del nas del gos afavoreix el seu desenvolupat olfacte quan, en primer lloc, les cavitats nasals tenen una orientació que permet ampliar el camp olfactiu. Per altra banda, en ingressar l'aire en el nas se separa en dos corrents: el primer va cap als pulmons, com a tots els mamífers, però en els gossos un segon corrent es dirigeix de forma directa a les cèl·lules olfactòries, mitjançant les quals el reconeixement de les olors per part del gos es fixa en forma d'imatge olfactiva. D'aquesta manera, cadascuna de les olors és reconeguda com a signe de determinades circumstàncies, i cada vegada que l'animal torna a percebre una olor ja coneguda, sap exactament a quina circumstància correspon.

Nas humà, nas caní

- La superfície olfactoria del nas humà és de 5 cm quadrats, l'àrea olfactiva del gos és de 150 cm quadrats.
- El nombre de cèl·lules olfactives de l'home és de 5 milions, en el gos pot arribar a 220 milions
- La capacitat olfactiva del gos és d'un milió de vegades superior a la humana.
- Les olors ajuden als gossos a orientar-se i comunicar-se; a través de les olors poden percebre l'estat d'ànim d'altres gossos i de les persones.
- És 10,000 vegades més sensible que el seu gust.


- La nostra membrana nasal amida aproximadament 165 cm. quadrats, mentre que la canina amida uns 2.000 centímetres quadrats.

Estímuls olfactius
Són produïts per petitíssimes quantitats de substàncies volàtils que, donada la seva composició química, exciten diverses sensacions en les mucoses olfactives; aquestes substàncies poden ser més o menys pesades que l'aire i poc solubles en aigua.
Una pluja lleu, per exemple, pot augmentar l'activitat olfativa d'un gos en una pista seca; Les partícules odoríferes són de pes diferent, algunes tendeixen a caure al sòl, mentre que altres suren en l'aire. Per aquesta raó, alguns gossos ensumen arran de terra mentre uns altres s'orienten seguint l'olor aèria amb el cap alçat.

La capacitat de destriar entre infinitat d'olors
Una persona sense entrenament podria citar alguns centenars, potser algun miler d’olors. Un perfumista especialitzat i amb molta experiència podria distingir entre 30000 matisos aromàtics. Però un gos pot destriar una molècula entre un milió d'altres diferents.

Feromones
Són substàncies volàtils presents en les secrecions corporals d'un animal que intervenen en la regulació de conductes com el sexe, la formació de jerarquies o l'establiment de la unió materno-filial. Diversos fluids corporals contenen feromones i la seva captació és portada a terme per l'òrgan vomeronasal, una espècie de segon olfacte situat en la base del paladar. No existeixen dues persones que posseeixin idèntica olor, això es deu al fet que l'olor animal és una barreja de nombroses substàncies del tipus dels àcids grassos, que oloren de manera diferent. Els científics han determinat que les feromones de cada ésser són úniques i pròpies de cadascú, com a una característica pròpia i irrepetible. De fet, per al gos existeixen tantes olors diferents com éssers "olorosos" en la Terra.

Olfacte al servei de la humanitat
Els gossos entrenats per la policia o pels bombers demostren habilitats superiors i són utilitzats per a situar droga i per trobar persones sota la runa d’un edifici o la neu.
S'ha començat a emprar gossos per a la detecció d'alguns tipus de càncer (ni els més moderns i sensibles aparells de detecció de substàncies oloroses no han pogut superar la capacitat olfactiva del gos).També et pot interessar: