dijous, 7 de maig del 2015

nova reforma del Codi Penal sobre Protecció Animal

Informació de Iurisanimal Associació d'Advocats per a la Defensa Animal sobre les novetats en matèria de protecció animal de la nova reforma del Codi Penal.
Tots els casos de maltractament o abandó d'animals que es produeixin a partir de l'1 de juliol de 2015 passen a regir-se pel que es disposa en la nova legislació penal.

A) Les novetats que s'han inclòs són les següents:
-El maltractament d'un animal que li causi la mort o lesions greus.
-El maltractament cruel, independentment que hi hagi o no mort o lesions.
-L'explotació sexual d'animals.
-L'abandó d'un animal.

B) Seran objecte de protecció les següents víctimes:
-Un animal domèstic o mans.
-Un animal que habitualment està domesticat.
-Un animal que temporalment o permanent viu en control humà.
-Qualsevol animal que no visqui en estat salvatge.

C) Es prioritza la persecució dels casos de maltractament per la via administrativa eliminant les faltes que es contemplaven en els articles 630 i 631.1 del Codi Penal, tret que es causin danys greus, que s'enjudiciaran com a delicte. A nivell pràctic la multa imposada en les sancions administratives és major que en els judicis de faltes.

D) Es manté la falta de l'art. 631.2 del Codi Penal relatiu a l'abandó d'animals, com a tipus atenuat de l'art. 337bis.

E) Concorreran com a agreujants dels delictes previstos en els articles 337 i 337bis els següents fets:
-Utilització d'armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes perilloses per a la vida de l'animal.
-s'hagués intervingut acarnissament.
-S'hagués causat a l'animal la pèrdua o la inutilitat d'un sentit, òrgan o membre principal.
-Els fets s'haguessin executat en presència d'un menor d'edat.

E) També es passa a castigar aquells que maltractessin als animals domèstics o altres en espectacles no autoritzats legalment (un exemple d'això són les baralles de gossos o de galls).

F) Les penes, en cas de cometre els fets anteriorment esmentats, seran de 3 mesos i 1 dia a 1 any de presó i inhabilitació especial d'1 any i 1 dia a 3 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals, si bé per al cas que es produeixi la mort de l'animal serà de 6 a 18 mesos de presó i inhabilitació especial de 2 a 4 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç.