dimarts, 28 d’abril del 2015

Les Zoonosis

Les zoonosis (malalties que es transmeten d'animal a humà) que tenen relació amb animals que conviuen amb nosaltres humans superen la centena, i les més freqüents, d'acord als seus agents causants:

Paràsits. Viuen a costa d'altres éssers vius i poden classificar-se en externs o interns:
 • Anquilostomiasis. ocasionat per cucs anquilostomes, que en la seva forma larvària entren per la pell després de tocar orina o material infectat amb femta d'animals, gairebé sempre gos o gat. Causa vòmit, diarrea, pèrdua de pes i, en casos greus, lesions localitzades en ulls o vísceres, segons el cas. Es tracta amb medicaments antiparasitaris (antihelmíntics) i dieta balancejada, rica en proteïnes.
 • Hidatidosi, equinococosi o quist hidatídic. Infecció causada pel cuc Echinococcus granulosus; el contagi ocorre sobretot en la infància, quan el nen juga amb gossos infectats, o a qualsevol edat quan s'ingereixen verdures o aigües contaminades amb ous del paràsit. Afecta al fetge i pulmons, bàsicament generant febre i dolor abdominal. Es tracta amb antihelmíntics, prescrits per un metge.
 • Cucs intestinals. Encara que no és un terme molt precís, designa diferents tipus de cucs (tricocéfals, áscaris, filària, tènia, toxocares) que s'allotgen en els intestins de l'ésser humà i que produeixen malestar estomacal intermitent, diarrea, pèrdua de pes, desnutrició, vòmit i alteracions del somni; en casos greus poden estendre's a altres àrees de l'organisme i ocasionar lesions oculars, cutànies, hepàtiques o neurològiques. Constitueixen un problema sanitari greu perquè es propaguen a través d'ous continguts en la femta d'animals com gossos i gats, als quals es deixa defecar en parcs i vies públiques (fecalisme) sense recollir-se. Indistintament, la teràpia mèdica inclou l'ús d'antiparasitaris.
 • Toxoplasmosis. Afecta principalment als gats, i és generada pel protozoari Toxoplasma gondii, que es dissemina mitjançant el menjar contaminat amb orina i excrement d'animals infectats. La infecció és controlada per l'organisme, i rares vegades genera símptomes de consideració, però és de gravetat quan la contreu una dona embarassada, perquè el fetus pot patir ceguesa i danys irreversibles en el sistema nerviós. La dona amb aquest problema ha de rebre tractament amb antibiòtics sota estricta vigilància mèdica.
 • Giardiasi o lambliasis. Es manifesta amb diarrees i forts mals de panxa, a causa de la infecció pel protozoari Giardia lamblia. La seva transmissió és idèntica a la dels cucs intestinals, per la qual cosa també és conseqüència del fecalisme. Gairebé sempre requereix l'ús d'antihelmíntics, encara que hi ha algunes persones que només requereixen augmentar el consum de líquids en la seva dieta.
 • Leishmaniosi. És una malaltia canina no gaire comuna en humans, generada pel protozoari Leishmania infantum, que es transmet per la picada de mosquits. Dins del gos afecta a diferents òrgans, però generalment deterioren ronyons, fetge i pell, per la qual cosa produeix pèrdua de cabell, descamació, aprimament i apatia. Potencialment pot ser contagiada a éssers humans, però només en individus amb sistema immunològic afeblit. No hi ha tractament curatiu però sí preventiu, que consisteix a pipetes, vacuna o collar.
 • Dirofilariosis. Una altra malaltia transmesa per mosquits i que gairebé sempre pateixen gossos i gats. Els paràsits que l'ocasionen (Dirofilaria immitis) es poden allotjar temporalment a la regió pulmonar, formant un nòdul (conglomerat en forma d'esfera) i ocasionant tos i dificultat per respirar; no necessita cures especials, però requereix vigilància mèdica. En ocasions s'ha detectat el nòdul mitjançant radiografies i se li confon amb una formació tumoral, per la qual cosa el pacient és sovinr sotmès a cirurgies agressives i innecessàries.
 • Sarna. En realitat és un grup de malalties produïdes per àcars (“parents” diminuts de les aranyes) que s'allotgen dins de la pell, generant inflamació, dolor i pèrdua de pèl. No totes són contagioses, encara que algunes que afecten a gossos (sarcóptica), gats i conills (cheiletielosis) poden fer-nos mal si hi ha contacte directe. Requereixen tractament supervisat per un dermatòleg, qui administrarà antimicòtics.
Virus. Són agents que no poden reproduir-se per compte propi, per la qual cosa es converteixen en paràsits de cèl·lules vives per desenvolupar-se. Ocasionen diverses malalties en organismes animals o vegetals, i són més diminuts que un fong o bacteri. Ocasionen les següents zoonosis:
 • Ràbia (hidrofobia). Vella coneguda de la humanitat, és una infecció aguda (greu i de curta durada) dels mamífers, especialment dels carnívors, que es caracteritza per irritació del sistema nerviós central seguida de paràlisi i mort, i que es contagia per la mossegada d'animals infectats. La vacunació d'animals ha restringit el seu avanç, però encara pot ser transmesa per ratapinyades, rates, esquirols, llops, guineus i altres animals salvatges. Tota mossegada ha de ser atesa per un especialista, qui administrarà sèrum antirràbic.
 • Coriomeningitis linfocitaria. Infecció per un microorganisme de la família arenavirus, la qual es dissemina per la mossegada de ratolins, rates, hàmsters, cobais, i fins i tot gossos. Pot adquirir dues formes clíniques diferents: una lleu, que s'assembla a un refredat, i una altra greu, en cas que la persona tingui sistema immunològic feble, que pot desencadenar meningitis (infecció en els teixits que protegeixen al cervell i medul·la espinal). El tractament només alleuja els símptomes, ja que no hi ha medicament eficaç per destruir el virus.
 • Hanta. Les primeres manifestacions de la malaltia per hantavirus són molt similars a les de la grip; inicia abruptament amb febre, esgarrifances, mal de cap, cansament, nàusees, vòmits, malestar general i tos seca; la persona sent certa millorança durant curt període de temps, però en 1 o 2 dies presenta dificultat per respirar, i fins i tot incapacitat per prendre aire. Rates i ratolins silvestres són portadors del microorganisme, el qual pot contreure's en respirar aire contaminat amb excretes o orina d'animals malalts, així com per mossegades. No hi ha un tractament específic, i requereix hospitalització.