dijous, 20 de juny de 2019

Primers auxilis en mascotes (segona part)


Un problema que ens podem trobar amb el nostre gos i requereix d’uns primers auxilis són les fractures. Les fractures es poden produir en diverses situacions, com per exemple en un atropellament o en una caiguda de certa altura. Fem un petit incís per a recordar que en zones urbanes i poblacionals els gossos han d’anar sempre lligats; a part de complir la normativa ens evitarem molts mals de cap. En cas de fractura d’una extremitat convé fer un embenatge d’immobilització d’urgència per evitar més danys. Una fusta allargada, un pal o una branca ens pot servir com a fèrula en un primer moment. Si hem de fixar-la i no disposem de benes o esparadrap en aquell moment podem fer servir uns mitjons o una samarreta i fer tires de roba que ens serviran per a subjectar la fèrula. Tot això anirà molt bé per evitar més complicacions abans d’arribar a un centre veterinari.

En traumatismes, d’orígens diversos, ens podem trobar moltes situacions. Si hi ha una ferida oberta amb hemorràgia convé tapar-la perquè la nostra mascota no perdi més sang. Amb unes gasses i esparadrap és suficient, però en cas de no disposar-ne, les tires de roba també ens poden ajudar. Per a detectar una possible hemorràgia interna o un problema a nivell circulatori es pot fer la prova del temps d’ompliment capil·lar. Consisteix a prémer amb el dit la geniva de l’animal i notar que el color de la geniva en aquell punt es torna blanc. En deixar de prémer el color rosat de la geniva ha de tornar en menys de tres segons. Si el temps a recuperar el seu color inicial és de més de tres segons, indica que podria haver alguna hemorràgia interna o un problema circulatori. Si de bon començament el color de la geniva o també de la mucosa de la conjuntiva ocular és blanc, ens està indicant una anèmia per hemorràgia interna o per molta pèrdua de sang.

En situacions d’urgències com aquestes, els gossos poden presentar dolor i manifestar certa agressivitat. Per manipular l’animal hem de tenir en compte aquest factor ja que podria mossegar-nos. En aquest cas pot ser convenient l’ús d’un morrió. Si no disposem de cap, un mitjó o una bena ens pot servir d’ajuda. Agafem el mitjó o la bena i fem una llaçada al voltant del musell, i després li lliguem per darrere del coll. És una forma senzilla i casolana d’improvisar un morrió. També ens podem trobar que haguem de traslladar l’animal evitant moure’l massa.

Una forma senzilla i pràctica de disposar d’una llitera és fent servir una manta, uns llençols o una tovallola com a tal. Una altra greu situació d’emergència per part d’un gos és la ingesta o pressa de contacte del cuc de la processionària. Aquest fet provoca una forta reacció a la llengua donant lloc a una important glossitis o inflamació. En aquest cas és important netejar bé la llengua amb abundant aigua, però molt important és no fregar la llengua ja que poden ocasionar que les espícules del cuc de la processionària es clavin i produeixin encara més reacció al·lèrgica.

Tot i així, en situacions d’emergències es bo reaccionar ràpid per a evitar danys majors, però sempre cal acudir a un centre veterinari a on podran donar l’atenció i les cures necessàries a la vostra mascota.dijous, 6 de juny de 2019

Primers auxilis en mascotes (primera part)


De vegades ens podem trobar situacions d’emergència amb la nostra mascota, que en molts casos requereixen d’una ràpida actuació per ajudar a salvar la vida de la mascota o, si més no, alleugerir el dolor fins l’arribada a un centre sanitari veterinari.
Aquestes situacions d’emergència poden ser d’índole diversa i a qualsevol indret, des del passeig diari, fins a una excursió per la muntanya. Però abans d’arribar al centre veterinari podem actuar per a evitar situacions no desitjades.

A ser possible, sempre que sortim amb el nostre gos fora de casa és convenient dur un petita farmaciola que hauria de dur benes, gasses, esparadrap, pinces, tisora, desinfectants tòpics, aigua oxigenada, sèrum fisiològic, bena cohesiva i guants.

Una situació d’emergència que ens podem trobar és la intoxicació. La ingesta de raticides i bolets verinosos solen ser les més freqüents. Una actuació ràpida per part del propietari de l’animal pot en molts casos salvar–li la vida. Dintre de la primera mitja hora, màxim una hora, després de la ingesta de la intoxicació, el que cal fer és provocar-li el vòmit perquè expulsi el verí de l’estómac. Una manera ràpida i senzilla és provocar el vòmit donant-li de beure aigua amb molta sal. Un altre mètode és fer-li empassant aigua oxigenada. En tots dos casos, el vòmit es produeix en qüestió de minuts amb l’eliminació de gran part de la substància ingerida.


Una altra situació d’emergència són els  cops de calor, per altes temperatures ambientals o sobreesforços. A l’animal li comença a augmentar la temperatura corporal fins a 40°C o més, amb la conseqüent fallada de la circulació sanguínia i entrada en xoc amb la posterior mort de l’animal. En una situació d’aquestes el que cal fer primer de tot abans d’arribar a un centre veterinari és intentar disminuir la temperatura corporal. Posem l’animal a un lloc fresc i ventilat i anem remullant-ho amb aigua. És important que l’animal estigui tranquil per a evitar la hiperventilació. També se’l pot embolicar amb una tovallola humida. Remullar-li la boca i la llengua, així com les extremitats, és convenient. En el moment que la temperatura corporal disminueix a una temperatura de 39,5° C, deixem de remullar l’animal ja que podríem produir l’efecte contrari. Mai en aquests casos no és convenient utilitzar o remullar-ho amb aigua molt freda ja que li podríem provocar un col·lapse.

La situació contrària són les hipotèrmies que és quan es produeix una disminució de la temperatura corporal. A partir d’una temperatura molt baixa, l’organisme no té prou capacitat de remuntar-la. En una situació d’emergència es tracta d’intentar que l’animal augmenti de temperatura o si més no, que no perdi més calor corporal. Propiciar-li un ambient calent i cobrir-ho amb mantes ens poden ajudar molt. Cal cobrir les extremitats ja que és un punt on es perd calor.


dijous, 23 de maig de 2019

Trastorn d'ansietat per separació i ansietat generalitzada


Els trastorns relacionats amb ansietat representen un percentatge important de la consulta etològica en gossos i gats.

Trastorn d'ansietat per separació (TAS)
Ansietat es defineix com una sensació general i difusa de por o com la percepció anticipada d'un perill futur d'origen desconegut o imaginari (Horwitz i Nelilson, 2007).
Ansietat per separació és la resposta de por o incertesa que es manifesta quan l'individu és separat d'una figura d'inclinació o quan queda sol.
Quan parlem d'ansietat per separació, no podem parlar d'un tot o res, a causa que es tracta d'un estat continu de por en el qual pot haver-hi diferents graus d'ansietat; és a dir, alguns animals poden manifestar una lleugera o moderada ansietat i uns altres poden arribar a veritables estats de pànic.
És el desordre ansiós més diagnosticat en gossos a Mèxic (Heiblum, 2004) i, probablement, també a nivell mundial (Overall, 2000).
Ocorre amb major freqüència en gossos que han tingut una història prèvia d'abandó. Una vegada rescatats d'un mitjà hostil, aquests animals creen llaços afectius molt poderosos amb aquella o aquelles figures que els han brindat una sensació de seguretat i, per tant, de benestar.
Pot presentar-se per canvis en la rutina. La falta de consistència i, per tant, una menor capacitat adaptativa, poden generar en el gos un estat d'incertesa que facilita la generació d'ansietat.
Aquest trastorn s'observa bastant sovint en gossos geriàtrics. Això es deu al fet que tals animals tenen cert grau de sofriment a causa de pèrdues sensorials, disfuncions orgàniques, o dolor crònic, la qual cosa fa que requereixin companyia.

Diagnòstic
Els més comuns i molests per al propietari són els que afecten la convivència quotidiana amb l'animal com la vocalització excessiva, les conductes destructives, l'eliminació inadequada dins de casa, etc.
Altres manifestacions menys freqüents, però que expliquen en bona mesura el grau de sofriment al que està sotmès un gos amb un estat d'ansietat per separació greu són, per exemple, respiració agitada, gastritis o colitis nerviosa amb episodis de diarrea i vòmits, conductes d'autolesió, dermatitis nerviosa, anorèxia, depressió, tremolors i, en ocasions, diferents graus d’excitabilitat.
Aquests signes són compatibles amb els intents de l'animal per trobar les solucions a un estat emocional amb el qual no poden bregar. Per exemple, la vocalització és una forma desesperada de cridar al seu grup, i en aquest cas, a la seva figura de seguretat.
La destructivitat és la manifestació d'una conducta d'exploració alterada, deguda a un estat elevat d'excitació i/o intents de fuita per retrobar a la seva figura de seguretat.
L'eliminació inadequada obeeix a la relaxació d'esfínters causada per un estat de por intensa o la necessitat de dipositar petjades d'olor familiar que li ajuden a sentir-se una mica més tranquil en una circumstància tan complicada.
Clínicament, l'ansietat per separació ocorre quan el gos exhibeix conductes inadequades causades per l'absència dels propietaris o quan no té accés a ells.
Els signes més intensos es manifesten com a atacs de pànic i succeeixen durant els primers minuts d'absència i, probablement, uns minuts previs al retorn de l'amo, quan l'animal ha pogut determinar un horari més o menys constant (per ex., horari de treball). En algunes ocasions, per condicionament clàssic (el gos identifica senyals rituals que precedeixen a la sortida) els signes comencen a manifestar-se fins i tot abans que la figura de seguretat s’absenti.
Les manifestacions de l'eliminació i la destrucció es concentren en portes, finestres i objectes personals de l'amo.
Els pacients amb aquest trastorn també presenten conductes d'inclinació excessiva als amos quan estan a casa, tendeixen a seguir a la figura de seguretat on va, tractant de mantenir-la físicament a prop, tocant-la o, almenys, mantenint-la sota el seu focus de visió.
Molts amos advertits de la possible reacció del gos, ho deixen en un espai de seguretat on es puguin prevenir la destrucció i/o l'eliminació. L'animal de vegades interpreta això com a agressió, i tracta d'impedir el pas del propietari quan aquest va a sortir o ho subjecta amb el musell, i es resisteix a ser tancat o portat a l'espai de seguretat, perquè l'entrada en aquest lloc és justament predictiva de solitud.

Abans que l'amo se’n vagi
El que generalment s'observa és que l'animal passeja sense rumb fix, comença a agitar-se i panteixar, en ocasions es deprimeix, i busca amagar-se o recloure's en un lloc on se senti còmode. Moments abans de la partida del propietari, ho segueix fins a on va aquest, tracta d'impedir que parteixi, manté contacte físic amb ell, demanda atenció contínua i es resisteix a ser tancat.

Durant l'absència de l'amo
L'animal manifesta vocalització excessiva, eliminació indesitjable, destrucció, deambulació, salivació excessiva, panteix i autolesions que produeixen gran molèstia en el propietari i fan que aquest hagi de recórrer a l'ajuda professional. En ocasions, les conductes de gratat o llepat excessiu amb autolesió són secundàries a l'ansietat per separació, és a dir, són conductes substitutes que li ajuden a l'animal a disminuir el seu estat d'ansietat.

Quan l'amo torna
El gos es mostra excessivament excitable, triga molt temps a calmar-se i estableix amb l'amo un contacte físic molt apegat.
De forma contínua o intermitent el gos apegat obté atenció i/o afecte que fa d'aquest retrobament el moment més transcendent del dia; d'aquesta manera, el gos es manté ansiós fins que succeeix aquest retrobament. És així com aquestes conductes solen veure's reforçades pel mateix amo.
Les conductes que es reforcen de forma intermitent són més resistents a l'extinció. Tots aquests signes estan associats a l'activació de l'eix hipotalàmic-pituïtari-corticoadrenal, a causa que a partir d'ella s'alliberen hormones d'estrès associades amb estats de por o ansietat.
 

Causes primàries
> la hiperinclinació pot ser causa d'origen o factor de manteniment. La inclinació és una conducta normal en les espècies socials: si no existís, la mare se separaria dels cadells abans d'hora i, probablement, aquests moririen, la qual cosa representaria un risc no solament per a la ventrada sinó per a la conservació de l'espècie.
> la hiperinclinació representa una condició patològica, ja que manifesta una forma excessiva d'inclinació, que interfereix amb el funcionament normal i no és compatible amb els mecanismes adequats d'adaptació.
> Pot ser que el gos mai hagi après a estar sol o present respostes individuals de pànic en estar sol (llindar únic i individual). No tots els gossos que queden sols manifesten signes d'ansietat per separació, i aquells que els presenten el poden fer en diferents graus.

Paper de la inclinació
Inclinació: llaç emocional que un individu estableix amb un altre; es basa en la proximitat física cap a una figura de dependència.
Les conductes d'inclinació permeten la cohesió de grup en els animals socials i són absolutament adaptatives en el gos. Les conductes d’hiperinclinació es consideren anormals perquè no permeten una funcionalitat adequada de l'animal, es presenten en forma excessiva i impedeixen que l'individu torni a un equilibri emocional constant.
L'objectiu de la conducta d'inclinació és mantenir una proximitat espacial cap a la figura de dependència i es manifesta mitjançant cerca d'atenció, gemecs, udols, lladrucs, seguir i tocar a l'amo. L’exacerbació representa l'estat emocional de pànic que fa que, per exemple, el gos intenti passar per portes i finestres per retrobar-se amb la seva figura de seguretat.

Diagnòstics diferencials
> Vocalització excessiva
- disparada per estímuls externs (camió de les escombraries, o un gos que passa pel carrer)
- Fòbia a estímuls situacionals (coets, tempestes)
> Eliminació inadequada
- problemes físics;
- pèrdua o falta d'entrenament d'aquesta conducta amb una conseqüent preferència per un substrat o localització indesitjable;
- conducta de marcació;
- aspectes de maneig; (un gos que té poc o difícil accés a l'àrea adequada d'eliminació).
- resposta aguda de por (un gos amb fòbia a coets o tempestes).
>  Destrucció
- Animal jove que es troba en l'etapa de dentició,
- estímuls externs;
- falta d'activitat o estimulació mental;
- entreteniment individual (autogratificació).

Tractament
El tractament pot durar diversos mesos. L'ansietat per separació és un estat continu de por o incertesa. Alguns gossos poden tenir estats ansiosos moderats i uns altres manifesten por intensa o, fins i tot, atacs de pànic. Es proposa un pla de tractament que consta de quatre punts:
> Educació del client: es tracta d'explicar al propietari, a través de fotografies i/o vídeos, l'estat emocional alterat que presenta un gos amb ansietat per separació. El propòsit és que comprengui que no es tracta d'una enrabiada o una venjança per part del gos, sinó simplement d'un trastorn relacionat amb por, pel qual l'animal experimenta un grau important de sofriment. Segons l'experiència de l'autor, una vegada que el propietari s'adona d'això, la seva disposició per col·laborar en el tractament augmenta considerablement.
> Modificació ambiental: es tracta de restringir l'accés del gos a àrees on pugui ocórrer destrucció i/o eliminació; l'hi pot confinar en un lloc de seguretat al que l'hi hagi adaptat positivament en forma prèvia. Durant les absències, també l'hi pot deixar en una pensió o guarderia canina, o es pot contractar a un cuidador que ho supervisi a la casa. Una bona opció és l'ús de joguines interactives que ho mantinguin mentalment ocupat en alguna cosa adequat. En les etapes inicials de la teràpia és convenient que el gos tingui accés a aquestes joguines mentre l'amo està a la casa, a fi d'evitar que es converteixin en un element predictiu de l'absència de la figura d'inclinació. Després, es recomana rotar amb freqüència les joguines disponibles perquè el gos mantingui el seu interès en ells.
> Modificació conductual: A l'inici de la teràpia, l'ideal és procurar evitar les absències perllongades, de manera de trencar amb l'aprenentatge inicial que totes les sortides impliquen absències llargues.
No obstant això aquesta premissa és en veritat difícil d'establir, ja que l'amo probablement no pugui interrompre la seva activitat social i/o laboral. El que s'ha de fer llavors és disminuir la intensitat de la interacció en les sortides i arribades. Fins que es pugui redirigir la conducta cap a alguna cosa desitjable, l'amo ha d'ignorar les sol·licituds d'atenció del gos mentre es prepara per sortir i en tornar fins que es pugui redirigir la conducta de l'animal cap a alguna cosa desitjable. La meta és disminuir també la importància de l'absència.
> Per condicionament clàssic, les accions que precedeixen o coincideixen amb una sortida es converteixen en estímuls condicionats capaços de provocar la mateixa resposta d'ansietat, fins i tot abans que la figura de seguretat hagi partit, ja que constitueixen elements predictius de l'absència. Així mateix, ha d'iniciar tota interacció social amb conductes de calma i/o independència, i recompensar solament tals conductes. Promoure major estimulació ambiental, obediència, exercicis de relaxació, confinament si és que no causa més ansietat, entrenament d'independència, rutina consistent. Modificar l'ordre seqüencial del ritual de sortida, o usar el ritual de sortida normal sense que aquest s'associï amb la partida, poden servir, per tant, durant el tractament de l'ansietat per separació.
Quan el propietari ignora les sol·licituds d'atenció per part del gos i és capaç de decidir quan iniciar i acabar tota interacció amb ell s'inicia l'extinció de claus de sortida: una vegada que les respostes cap a les claus que precedeixen a la sortida han estat extingides, el gos està llest per a un programa de dessensibilització (DS) i contracondicionament (CC), a absències de la figura de seguretat.
Si solament es recompensen les conductes de calma i/o independència, el gos aprèn que únicament aquestes conductes li proporcionen els beneficis afectius que necessita en la seva convivència quotidiana, i d'aquesta manera, ho estimulen usant una teràpia de partides programades amb clau de seguretat, que consisteix a donar un senyal visual, auditiva o olfactòria que el gos no conegui, i que es relaciona amb una absència molt curta (per sota del llindar que inicia la resposta ansiosa). A increments molt graduals i mitjançant diverses repeticions reeixides es poden anar augmentant els temps de separació i/o absència fins a arribar a temps que s'assemblin a una sortida real. És important realitzar els exercicis de la teràpia en llocs on l'amo vulgui que el gos es quedi i solament usar les claus de seguretat durant ells, ja que d'una altra manera perdran el seu significat.
Promoure més exercici físic i major estimulació ambiental, sobretot abans de la sortida de la figura de seguretat, pot servir per disminuir l'ansietat per separació. També pot ser d'utilitat l'ús d'un programa d'obediència, doncs la disciplina mental ajuda a establir una rutina consistent, a partir de certs límits i normes de vida. L'obediència, a més, reforça la imatge de l'amo com a líder que proveeix i controla les coses bones de la vida. Això li dóna certitud al gos i ho ajuda a restablir un equilibri emocional.
Existeixen certs exercicis de relaxació mitjançant els quals s'ensenya al gos a asseure's o tirar-se, mentre l'hi calma amb carícies o un massatge. Aquests s'apliquen primer en un marc de no distracció, i per descomptat, de no amenaça, i després en una gran diversitat de circumstàncies. Aquesta mateixa tècnica pot ser un bon fonament per ensenyar-li al gos a relaxar-se en situacions de major intensitat com, per exemple, la partida de l'amo.
El confinament es pot considerar com a opció, si és que no causa més ansietat. Si el gos no està acostumat a un lloc de confinament que ho faci sentir segur, probablement aquesta solució resulti pitjor que el problema. En entrar en un estat de pànic, pot tractar d'escapar, provocant-se greus lesions o danyant la propietat.
També es pot intentar un entrenament d'independència. Aquest implica ignorar al gos quan sol·licita atenció; usar barreres físiques com un corral per a bebès, de manera que el gos pugui veure i estar prop de la figura de seguretat, però inicialment no pugui fer contacte físic amb ella; i recompensar els estats espontanis de calma i/o independència.
> Dessensibilització (DS) i contracondicionament (CC)
És un procés mitjançant el qual l'amo exposa gradualment al gos a l'estímul que ho posa ansiós (separació de la figura d'inclinació), però ho fa controlant la intensitat (distància i/o temps) de l'estímul, de tal forma que impedeix que el gos tingui una resposta molt intensa de por o ansietat.
Una vegada que s'han extingit les respostes cap a les accions que precedeixen a la sortida, el gos està llest per a un programa de DS-CC fins a arribar a una durada semblant a una sortida real.
És important que les sessions terapèutiques es duguin a terme en el lloc on l'amo vol que es quedi el gos. Així mateix, és imprescindible que la clau de seguretat s'usi només durant els exercicis i sempre estigui associada amb absències que el gos pugui suportar perquè, en cas contrari, perd el seu significat. El benefici d'aquesta tècnica és que el gos no ha d'estar completament en calma quan es produeix la partida de l'amo, però aquest torna abans que es desencadenin els signes de major intensitat.
Sota cap circumstància s'ha de castigar a l'animal. L'amo ha d'entendre que la conducta ansiosa no és un acte de venjança per part del gos, i que és impossible que aquest pugui relacionar el càstig amb algun dels signes que per a l'amo són indesitjables. A més el càstig fora de temps i/o desproporcionat solament ajuda a elevar l'estat d'ansietat i pot produir altres conductes secundàries com a por o agressió defensiva.
> Teràpia farmacològica: Ha de considerar-se com un suport de les estratègies de modificació ambiental i conductual, i mai com a únic recurs. Segons les característiques i la gravetat dels signes, poden administrar-se diferents medicaments: Medicaments
- ansiolítics
    *Alprazolam: 0,1-0,5 mg/kg cada 6-24 hores oral, segons necessitat.
    *Clorazepato: 0,5-2,2 mg/kg cada 12-24 hores oral.
    *Diazepam: 0,55-2,2 mg/kg cada 12-24 hores oral.
    *Buspirona: 0,5-2 mg/kg cada 8-12 hores oral.
Medicaments antidepressius tricíclics
    *Clomipramina: 1,5-3 mg/kg cada 12 hores oral.
    *Amitriptilina: 1-4 mg/kg cada 12-24 hores oral.
Medicaments antidepressius ISRS
    *Fluoxetina: 1-1,5 mg/kg cada 24 hores oral.
    *Paroxetina: 1 mg/kg cada 24 hores oral.
Pronòstic
Depèn de la gravetat del problema, la durada i la col·laboració dels amos.


Consideracions finals
Per modificar aquesta conducta es requereix molt de temps i esforç, és necessari desenvolupar metes assolibles, i s'han d'ensenyar i demostrar les tècniques adequades i el seu mecanisme d'acció, i permetre que l'amo les dugui a terme sota la supervisió de personal mèdic.

Article de Moisés Heiblum Frid, Medicina del Comportament Caní per al Clínic Veterinari

dijous, 9 de maig de 2019

Cicle sexual de la gossa

Les gosses es consideren monoèstriques ja que només tenen un zel per estació reproductiva. El cicle es pot dividir en quatre fases. A un període d'inactivitat sexual (anestre) segueix el proestre que s'identifica per la inflor vulvar i hemorràgies.

L'estre o període durant el qual la gossa acceptarà al mascle, succeeix immediatament a continuació del proestro i l'ovulació es presenta de forma espontània al començament d'aquella fase del cicle. Si no té lloc la gestació, el estre va seguit del metaestre que acaba de forma imperceptible en el anestre. Els propietaris de gosses es refereixen al conjunt de proestre i estre com a “zel”, no tenint terminologia per a la resta del cicle.
Estadi del cicle
Duració
Observacions
Proestre

Estre
Metaestre

Anestre
mitjana 9 dies
(rang 2-27 dies)
Mitjana 9 dies
(rang 3-21 dies)Mitjana 90 dies

Variable
Mitjana 75 dies
Aquest estadi és el començament del zel. La vulva està inflada i hi ha flux tenyit de sang. Encara que la gossa atreu als gossos no accepta la cubrició.

Període en el qual la gossa accepta al mascle. La vulva està molt augmentada i turgent. El flux és de color pajizo en comptes de tenyit de sang. L'ovulació es presenta habitualment 2 dies després de l'inici del estre.


Aquesta fase apareix en gosses no cobertes. En la sang hi ha nivells hormonals equivalents als de la gestació. Poden aparèixer signes de pseudogestació.

Període d'inactivitat sexual entre cicles.

Avui s'accepta àmpliament el suggeriment que el metaestre s'hauria de dividir en dues fases: progressiva i regressiva. Originalment, aquesta divisió es basava en l'aspecte histològico de l'úter, però recentment s'ha comprovat que els dos estadis es poden relacionar directament amb la funció luteínica. La fase 1 fa referència al període de desenvolupament luteínic post-estral (aprox. 20 dies) i la fase 2 al moment que va des de l'inici de la regressió luteínica fins que l'úter torna al seu estat d'anestre, 70 dies més tard.

El metaestre s'hauria de considerar actualment d'una durada normal de 3 mesos amb una caiguda progressiva de la funció luteínica després dels 20 primers dies d'aquest període. La descamació endometrial s'inicia al voltant del dia 90 del cicle (dia 0 = primer dia del zel) i continua durant uns 21 dies, el teixit rebutjat es reabsorbeix o s'elimina a través del cèrvix. L'endometri es regenera completament al voltant del dia 150 com a mitjana.

La freqüència del zel en la gossa ve determinada principalment per la variació en la durada del anestre. L'interval normal entre estres és de 5-10 mesos. No obstant això, la variabilitat racial pot ser sorprenent, p.i. Els de raça Pastor Alemany presenten normalment un interval entre gelosia de 4-4'5 mesos i les races africanes tals com Basenji ciclen només una vegada per any.

La durada de la gestació es considerava categòricament com de 63 dies, explicant des del dia de la cubrició. Estudis més recents han demostrat que una gestació normal pot tenir una durada tan breu com 54 dies o tan llarga com 72 dies després de la cubrició. La gestació augmenta l'interval fins al zel següent una mitjana de 28 dies.

Hi ha una indicació que l'activitat estacional pot augmentar lleugerament en el període entre febrer i maig, però en essència les gosses poden començar a ciclar, cobrir-se i parir aleatòriament al llarg de tot l'any.

La pubertat s'aconsegueix habitualment entorn dels 6-7 mesos d'edat (rang 4-22 mesos). Les races petites tendeixen a presentar el seu primer zel entre els 6 i els 10 mesos d'edat, però les races grans poden no començar a ciclar fins que aconsegueixen els 18-20 mesos d'edat. Les gosses ciclen al llarg de tota la seva vida, no havent-hi un equivalent a la menopausa de la dona, encara que la fertilitat pot disminuir a partir dels 7 anys d'edat.

Les xifres de la taula indiquen que la durada de les fases del cicle poden variar considerablement entre individus. La situació es complica també pel fet que la durada i la intensitat dels canvis externs i els signes de comportament – inflor de la vulva, hemorràgia vaginal i acceptació del mascle -, pels quals es reconeixen el proestre i el estre en la gossa, no són en absolut constants entre animals. A més, ja que el metaestre no es caracteritza per la presència de signes externs específics, el començament i el final i, per tant, la durada d'aquesta fase del cicle no es poden determinar amb exactitud per simple observació. Tots aquests factors, i el fet que els signes externs no poden reflectir el status hormonal subjacent, són, no obstant això, de gran importància quan l'objectiu és la cubrició o es vol manipular el cicle. Les dificultats assenyalades poden reduir-se mitjançant l'examen del frotis vaginal. En la bibliografia es descriuen tècniques relativament simples que poden ser molt fiables així com la determinació dels nivells hormonals (especialment progesterona) o l'endoscòpia vaginal (Jeffcoate 1989).