dissabte, 24 de març del 2012

La nutrició animal


Els animals, com tots els éssers vius, han de prendre del mitjà exterior les substàncies necessàries per mantenir les seves estructures i realitzar les seves funcions. Aquestes substàncies reben el nom de nutrients i el conjunt de processos que duen a terme per obtenir-les i utilitzar-les es diu nutrició.
Els animals són éssers heteròtrofs, la qual cosa vol dir que necessiten alimentar-se de matèria orgànica ja elaborada (aliment), produïda pels éssers autòtrofs. En haver de prendre substàncies orgàniques ja elaborades, els animals han de "fer-les seves", és a dir, incorporar-les al seu organisme per a poder-les utilitzar. Sorgeix així la necessitat d'un aparell digestiu que transformi aquesta matèria vegetal o animal, en petites molècules assimilables per les cèl·lules de l'organisme. Si l'organisme és complex, per portar l'aliment a les cèl·lules del seu cos necessita d'un sistema de transport: l'aparell circulatori.

La utilització dels nutrients per les cèl·lules per obtenir energia, implica la necessitat d'O2. Per tant, l'O2 procedent de l'exterior ha d'incorporar-se a l'organisme, problema que es resol a través de l'aparell respiratori.

Les cèl·lules de l'organisme, realitzen llavors amb els nutrients i l'O2 els processos metabòlics per obtenir la matèria i l'energia necessàries. En aquests processos, a més del CO2, es produeixen altres substàncies de desferra, que han de ser eliminades, la qual cosa implica la necessitat d'un aparell excretor.

Per realitzar la nutrició, l'organisme necessita per tant quatre aparells:
Aparell digestiu: s'encarrega de prendre l'aliment de l'exterior, digerir-ho i absorbir-ho.
Aparell circulatori: transporta, per l'interior, tots els productes digerits i absorbits, així com les desferres originades en els processos de nutrició.
Aparell respiratori: pren l'oxigen de l'aire i expulsa el CO2 sobrant.
Aparell excretor: concentra i expulsa a l'exterior les substàncies tòxiques produïdes en les funcions de nutrició.

Processos de la nutrició animal: Es poden considerar les següents etapes:

Ingestió dels aliments:
Consisteix en la incorporació dels aliments mitjançant els òrgans situats en la boca o en les seves proximitats.

Els aliments poden ser:
- Aliments líquids: Molts animals prenen només líquids, com a suc de plantes, sang o matèria animal dissolta. Aquests animals tenen estructures xucladores de diverses classes.
- Aliments de partícules sòlides microscòpiques: En aquest cas la ingestió es realitza mitjançant filtres localitzats en la boca i en els quals queden retingudes les partícules.
- Aliments sòlids en grans fragments: La ingestió es realitza tallant i mastegant. Les estructures que realitzen aquest procés són les mandíbules i les dents.

Digestió:
Consisteix en la transformació de les macromolècules components dels aliments en molècules senzilles, que poden ser absorbides i utilitzades per les cèl·lules del propi organisme.

Depenent de la complexitat dels animals, la digestió pot ser:

- Digestió intracel·lular: Pròpia d'organismes unicel·lulars (protozous) i d'alguns pluricel·lulars senzills, com les esponges.
En mancar de mitjà intern, la digestió s'efectua dins de les cèl·lules i els lisosomes aboquen els seus enzims digestius als vacúols digestius. Després de realitzar la digestió, els productes de desferra s'expulsen a l'exterior per un vacúol fecal.
- Digestió mixta. Alguns metazoos inferiors, com els celenterats tenen una digestió en part intracel·lular i en part extracel·lular.
Aquests animals posseeixen, tapissant la cavitat gàstrica, unes cèl·lules secretores d'enzims. Els aliments arriben a aquesta cavitat i comencen a ser digerits (digestió extracel·lular). Les partícules parcialment digerides són fagocitades per altres cèl·lules de la paret de la cavitat gàstrica, acabant allí la digestió (digestió intracel·lular). Els residus s'expulsen a la cavitat gàstrica i posteriorment a l'exterior.
- Digestió extracel·lular: Característica d'animals superiors, que tenen un tub digestiu dividit en diverses parts, en cadascuna de les quals se segreguen diferents enzims digestius específics. La digestió, per tant, es va realitzant d'una forma gradual.

Transport dels aliments digerits a les cèl·lules:
Una vegada transformats els aliments en substàncies assimilables, la sang i l'aparell circulatori tenen la missió de transportar aquestes substàncies a totes les cèl·lules. En aquest procés, l'aparell respiratori és l'encarregat de portar l'oxigen a les cèl·lules.

Metabolisme cel·lular:
Les molècules nutritives digerides i transportades per la sang, són transformades a l'interior de la cèl·lula en energia (catabolisme) o ben utilitzades per a la síntesi de molècules més complexes (anabolisme).

Excreció
Finalment, els residus metabòlics són expulsats a l'exterior per mitjà de l'aparell excretor.