dilluns, 7 d’octubre del 2013

Donem-lo d'alta a l'AIAC

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) és un servei que des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, s’ofereix als ciutadans posseïdors d’animals de companyia, amb la intervenció directa dels Veterinaris, que permet localitzar-lo quan, degudament identificat, l'animal és trobat.
Per tal de donar un servei eficaç i ràpid, a l’AIAC li cal comptar amb la col·laboració del propietari, qui en tot moment haurà de comunicar qualsevol modificació de les seves dades fins a la mort de l’animal.