dijous, 19 de febrer del 2015

Reserves de la biosfera

Les reserves de biosfera són les zones concretes que, per la seva biodiversitat, han estat establertes per cada país i reconegudes per la UNESCO dintre del programa “L'Home i la Biosfera” (MAB) per promoure el desenvolupament sostenible, i la seva conservació, basat en els esforços de la comunitat local i de la ciència.
La Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera del Programa MAB és una plataforma dinàmica i interactiva dels llocs d'excel·lència. Promou la integració harmoniosa de les persones i la natura per al desenvolupament sostenible a través d'un diàleg participatiu, de l'intercanvi de coneixements, la reducció de la pobresa i millores del benestar humà, el respecte dels valors culturals i la capacitat de la societat per fer front als canvis d'una manera totalment ecològica.
En conseqüència, la Xarxa Mundial és un dels principals instruments internacionals per desenvolupar i implementar un enfocament de desenvolupament sostenible en una àmplia gamma de contextos.
Els espais que tracten de conciliar la conservació de la diversitat biològica, cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de les relacions entre les persones i la natura són ideals per provar i demostrar les innovacions mitjançant un desenvolupament sostenible des d'escales locals a internacionals. 

Les reserves de biosfera són per tant globalment considerades com:
- els llocs d'excel·lència on s'estudien noves i òptimes pràctiques per gestionar la naturalesa, i les activitats humanes estan provades i demostrades.
- eines per ajudar els països a aplicar els resultats de la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible i, en particular, el Conveni sobre la Diversitat Biològica i el seu enfocament d'ecosistemes.
- llocs d'aprenentatge per al Decenni de les Nacions Unides sobre l'Educació per al Desenvolupament Sostenible. 

Després de la seva designació, les Reserves de Biosfera queden sota la jurisdicció sobirana de cada país, però comparteixen les seves experiències i idees a nivell internacional dins de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera.

A Catalunya tenim establertes dues reserves de biosfera:

- El Massís del Monseny (des de 1978)
- Les Terres de l'Ebre (des de 2013)

Actualment, en tot el món hi ha establertes unes 650 zones, repartides entre uns 120 països diferents.