dijous, 4 de juny del 2015

L’esterilització, o castració.

L’esterilització, o castració, és la cirurgia que consisteix en l’extirpació de les gònades d’un animal: A la femella se li extirpen els ovaris i la matriu (ovariohisterectomia), i en el cas dels mascles és l’extirpació dels testicles (orquiectomia).
La cirurgia de les gònades permet el control reproductiu de l’animal. Amb les femelles ens evitarem les gestacions indesitjades i les molèsties ocasionades quan entren en zel, com són les pèrdues vaginals de la gossa o l’excés de vocalització de la gata. La castració del gos mascle també s’aconsella, a més de les montes indesitjades, si es presenten problemes d’agresivitat, quan s’escapa de la casa freqüentment i en el cas de patologies com les hèrnies perineals o les hiperplàsies prostàtiques. El motiu principal de l’esterilització en el gat, a part de la reproducció no desitjada, és per evitar els marcatges territorials amb l’orina i que marxin de casa a la recerca d’una gata en zel.
Els beneficis que s’obtenen de l’esterilització d’un animal són diversos. Podem citar com a més destacats els següents:
- Evitem els embarasos indesitjats
- Menys risc de patir càncer de mama, piometres, entre altres, en les femelles.
- Animals més fidels a l’amo i a la llar
- Menys escapades i conductes agresives en els mascles
- Evitem patologies uterines
- Una major esperança de vida
Com a inconvenient a l’esterilització podem trobar que l’animal, en alguns casos, augmenti de pes o pateixi problemes urinaris com són la formació de càlculs i la incontinència urinària. Totes aquestes qüestions es poden solucionar amb dietes alimentàries adientment formulades i existents avui en dia a les botigues especialitzades d’animals de companyia.
La cirurgia en els mascles requereix menys temps que la intervenció quirúrgica de la femella que és més llarga, més complexe i necessita un període més llarg de recuperació. En tots els casos la presa d’un antibiòtic de cobertura és necessaria per a evitar infeccions secundàries oportunistes. L’ús del collar isabel.lí o “Buster” és la qüestió que provoca més inconvenients i més mals de caps tant a l’animal com al seu propietari. La seva col.locació és absolutament necessària. Sense el qual correm el risc que l’animal es llepi el punts i , fins i tot, se’ls pugui arrencar. La creença que la sàliva és desinfectant no és certa.

A part de l’esterilització de l’animal existeixen altres mètodes de control reproductiu. El més usat és l’ús de progestàgens, en forma de pastilla setmanal o amb injecció retardada de quatre mesos de duració. Però el seu ús continuat presenta inconvenients. La utilització durant un llarg període de molts anys augmenta el risc de formació de tumors de mama i de patologies uterines.