dimarts, 22 de maig del 2012

La tos de les gosseres (traqueobronquitis infecciosa canina)El terme "tos de les gosseres" designa un conjunt de signes clínics de les vies respiratòries altes del gos, amb gran capacitat de contagi i multiplicitat d'agents patògens causals. Afecta sobretot a gossos joves i des del punt de vista mèdic no sol ser una malaltia greu.
Tot i que aquesta malaltia és molt més freqüent a l'hivern, període durant el qual es produeixen grans variacions de la temperatura i la humitat exteriors, la generalització del costum de portar els nostres amics a residències canines durant l'estiu tendeix a uniformar la freqüència d'aparició de casos clínics també en aquesta època.
Símptomes:
Tos seca, de vegades amb vòmits i inicialment no productiva (apareix principalment en els cadells).
Símptomes persistents durant diverses setmanes.
Tos augmentada per l'exercici o la simple palpació de la laringe o la tràquea
Si es complica, poden aparèixer :
- Sorolls característics de bronquitis i de vegades de broncopneumònia en l'auscultació
- Augment de la temperatura corporal pronunciada.
- Anorèxia i apatia.
Factors afavoridors:
Aquesta malaltia afecta principalment als grups d'animals confinats amb alta densitat de població o alta taxa d'intercanvi d'animals (gosseres municipals, residències temporals, animalaris, etc.). Els cadells pateixen formes greus amb més freqüència que els adults, ja que la protecció passiva que reben a través dels anticossos materns només dura unes 4 o 5 setmanes, mentre que els adults tenen un cert grau d'immunitat activa a causa de contactes repetits amb l'agent infecciós natural. Diversos estudis han mostrat que el principal agent causal d'aquesta síndrome respiratòria és un bacteri, la Bordetella bronchiseptica.
Aquest quadre també pot ser provocat per alguns virus: virus de la parainfluenza canina (CPIV), l'adenovirus caní de tipus 2 (CAV-2) i el virus de borm caní (CDV). A més, aquests gèrmens poden associar-se a altres agents patògens, entre els quals es troben bacteris (Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa i Mycoplasma sp.) I virus (virus de l'herpes caní [CHV] i reovirus caní).
B. bronchiseptica és l'únic germen patogen conegut capaç de produir només els signes clínics de la malaltia. Els altres agents infecciosos incriminats només ocasionen trastorns relativament benignes i de curta durada, excepte el virus de borm, responsable de trastorns respiratoris que constitueixen un dels elements del quadre clínic d'aquesta malaltia (i de vegades produeixen quadres neurològics).
Diagnòstic diferencial:
- Tos per esforç.
- Tos d'origen cardíac
- Cossos estranys laringis.
- Al·lèrgies.
- Col·lapse traqueal.
- Migració pulmonar de paràsits en els cadells.
- Traqueobronquitis verminosa.
Prevenció:
La vacunació. Una vacuna inactivada bivalent (B. bronchiseptica i CPIV) amb adjuvant, administrable per via subcutània als gossos adults i als cadells a partir de les 4 setmanes d'edat protegeix contra la "Tos de les gosseres". La primovacunació (la vacunació per primera vegada) es realitza amb dues dosis, amb 3-4 setmanes d'interval i es recomana administrar reforços anuals. Aquesta vacuna indueix una protecció contra els signes clínics de la tos de les gosseres
La vacunació dels adults s’ha de realitzar preferentment abans del període de major risc: abans de l'estada en una residència canina, abans de l'hivern, d’una trobada canina, etc.