dimarts, 2 de setembre de 2014

La llúdria torna al tram final del LlobregatLa llúdria torna a habitar el tram final del riu Llobregat, més de 60 anys després que aquesta espècie desaparegués de les aigües d'aquesta zona tan densament poblada i, en ocasions, contaminada.

Les dades difoses pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat -a través del blog Novetats Ornitològiques- indiquen que el dia 31 de juliol Fernando Vecino i Francisco Valverde van poder observar i fotografiar un exemplar de llúdria en el tram final del riu Llobregat. Pocs dies més tard es va tornar a localitzar un d'aquests animals nedant i alimentant-se, a poca distància de la primera observació.
La llúdria (Lutra Lutra) és una de les espècies que es considera bioindicador de la bona qualitat de les aigües i els ecosistemes fluvials.
Una de les principals amenaces de l'espècie és la contaminació dels rius, ja sigui orgànica, que provoca l'eutrofització de les aigües o química, no solament pels efectes directes sobre l'animal, sinó particularment per la pèrdua de biodiversitat, i amb això aliment. Una altra de les amenaces importants per a l'espècie és la destrucció de l'hàbitat, provocada per canalitzacions, extraccions d'àrids, embassaments, tales de vegetació de ribera, i en general, qualsevol actuació desforestadora o de moviments de terres que afecti l'estructura dels marges i el jaç dels rius, que suposen la pèrdua de zones de refugi, cria i alimentació, al mateix temps que contribueix a l'aïllament de les seves poblacions. L'escassetat d'aigua deguda a factors naturals com la sequera i l’erosió, o a factors artificials com la sobreexplotació dels recursos hídrics també pot afectar de manera molt negativa la supervivència de l'espècie. S'estima que les llúdries no poden sobreviure en rius el cabal dels quals es vegi reduït per sota d'1 m3/es.
Durant les dues últimes dècades, a Catalunya s'han dut a terme diversos programes de recuperació d'aquesta espècie en els rius més ben conservats i zones on aquest animal habitava de forma natural fins a fa mig segle.
Alguns exemplars de llúdria van ser detectats en el 2002 en altres trams de la conca del riu Llobregat, concretament en el Cardener, segons recorda el bloc Novetats Ornitológiques.